Organizatorzy i Komitet organizacyjny

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych

Organizatorzy VIII Konferencji Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych:

 • Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Ekonomii - Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie - Wydział Ekonomii - Katedra Cybernetyki Ekonomicznej
 • Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy - Katedra Rozwoju Sfery Przemysłowej Regionu i Inwestycji

  ur  ul logo3

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • Prof. UR dr hab. Alina Szewc-Rogalska
 • Dr inż. Colin F. Hales

Wiceprzewodnicząca:

 • Dr Maria Sarama

Sekretarz Konferencji:

 • Dr inż. Dorota Jankowska

Członkowie:

 • Assoc. Prof. Iryna Paslavska, Ph.D.
 • Assoc. Prof. Svitlana Pryima, Ph.D.
 • MSc Ivanna Myshchyshyn
 • Dr Roman Chorób
 • Dr Marek Cierpiał-Wolan
 • Mgr inż. Konrad Drozd
 • Dr Barbara Fura
 • Mgr Ryszard Hall
 • Dr Beata Kasprzyk
 • Mgr Danuta Kubit
 • Dr inż. Agnieszka Majka
 • Dr Jadwiga Pawłowska-Mielech
 • Dr Małgorzata Stec
 • Mgr inż. Paweł Szura
 • Dr inż. Jolanta Wojnar
 • Dr inż. Paweł Zawora

Newsletter

Proszę się zapisać się aby otrzymywać aktualne informacje konferencyjne.