Publikacje konferencyjne

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo informacyjne.

Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych

Nadesłane referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

  • „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (w języku polskim lub angielskim), 10 punktów zgodnie z ostatnim aktualnym wykazem B czasopism naukowych MNiSW;
  • „Wiadomości Statystyczne” (w językupolskim lub angielskim), 12 punktów zgodnie z ostatnim aktualnym wykazem B czasopism naukowych MNiSW;
  • „Przedsiębiorstwo i Region” (w języku polskim lub angielskim), 5 punktów zgodnie z ostatnim aktualnym wykazem B czasopism naukowych MNiSW.

Istnieje także możliwość opublikowania artykułów w języku angielskim w następujących czasopismach:

  • „Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics” (czasopismo wydawane przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego);
  • „Formation of Market Economy in Ukraine" (czasopismo wydawane przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie);
  • „Regional Economy” (czasopismo wydawane przez Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy);
  • „Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine” (zeszyty naukowe wydawane przez Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy).

Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma będzie podejmowana przez Komitet Naukowy oraz Redaktorów czasopism, z uwzględnieniem profilu danego czasopisma. Konieczne jest także spełnienie wymogów edytorskich danego czasopisma.

Wymogi redakcyjne zawarte są w załączonym szablonie.

 Szablon

 Oświadczenie dla autorów

Newsletter

Proszę się zapisać się aby otrzymywać aktualne informacje konferencyjne.