Komitet Naukowy

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo informacyjne.

Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych

 • Prof. UO dr hab. inż. Adam Czerwiński – Uniwersytet Opolski
 • Prof. PK dr hab. Włodzimierz Deluga – Politechnika Koszalińska
 • Assoc. Prof. PhDr. Peter Dorčák, Ph.D. – University of Presov
 • Ing. Jiří Dušek, Ph.D. – College of European and Regional Studies in České Budějovice
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. Roman Gladyshevskyi, Ph.D. – Ivan Franko National University of Lviv
 • Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. UR dr hab. Mariola Grzebyk – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr inż. Colin F. Hales – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UEK dr hab. Artur Hołda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. Svitlana Ishchuk, Ph.D. – Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine
 • Prof. UR dr hab. Ryszard Kata – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. PCz dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska – Politechnika Częstochowska
 • Prof. UR dr hab. Mieczysław Król – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Assoc. Prof. Rostyslav Mykhailyshyn, Ph.D. – Ivan Franko National University of Lviv
 • Dr hab. inż. Gabriel Nowacki – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Assoc. Prof. Andriy Pekhnyk, Ph.D. – Ivan Franko National University of Lviv
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UR dr hab. Agata Pierścieniak – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Maria Sarama – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Assoc. Prof. Yuriy Slyusarchuk, Ph.D. – Lviv Polytechnic National University
 • Prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Assoc. Prof. Lyubomyr Sozanskyy, Ph.D. – Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine
 • Prof. UR dr hab. Alina Szewc-Rogalska – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Volodymyr Vovk, Ph.D. – Ivan Franko National University of Lviv
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska
 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Newsletter

Proszę się zapisać się aby otrzymywać aktualne informacje konferencyjne.